Sanering av industrifastigheter och mark

Vi projektleder och utför komplicerade uppdrag åt kunder med miljöansvar och åtagande för kontaminerade fastigheter och markområden. Den kompetens som krävs för uppdraget samordnar vi till en effektiv enhet. Låt oss få presentera vårt erbjudande till dig som kund så förvandlar vi era problem till de lösningar ni behöver. Vi har stor erfarenhet av förekommande myndighetskontakter och redovisning. Om du står inför ett nedläggningsprojekt, rivningsarbete eller en produktionsavveckling är du varmt välkommen att höra av dig.

Övriga konsulttjänster

Vi har lång erfarenhet av arbete i ledande ställning inom industrisektorn. Vad ni än siktar på att förändra och förbättra i er verksamhet så lämnar vi gärna förslag på hur vi kan medverka till att era målsättningar blir verklighet. Om ni avser att sälja industrifastigheter så erbjuder vi stöd och ledning under hela försäljningsprocessen.
Projektledning
Vi projektleder helt i den omfattning som kunden önskar. Från förstudier och underlag till genomförande och slutrapportering. Allt genomförande utgår från att hälsa, säkerhet och miljö är de viktigaste aspekterna för våra kunder.
Kvicksilver
Reconsil har en unik kompetens när det gäller hantering av kvicksilver och vi har även stor praktisk erfarenhet som vi gärna bistår våra kunder med.
Punktsanering
I våra projekt kan behov av miljösanering förekomma. Kunden ska känna sig trygg med att vi löser alla de problem som kan uppstå, oavsett om dessa är förväntade eller tidigare okända.
Rivning
Den operativa delen av industriell rivning görs alltid av noggrant utvalda specialister. Vi tar hand om hela processen från upphandling till genomförande om kunden så önskar.