Rivningsarbeten och sanering för Akzo Nobel Industrial Chemicals i Skoghall

Mellan år 2011 och 2014 var Reconsil projektledare för demontering, rivning och sanering vid Akzo Nobels nedlagda kemifabrik i Skoghall. Anläggningen har en drygt 90-årig historia och produktionen upphörde 2010. Ett omfattande nedläggningsprojekt inleddes som innefattade flera faser såsom återvinning av metallkonstruktioner och rivning av samtliga byggnader inklusive omhändertagande av farligt avfall och förorenade massor. Vår erfarenhet och kompetens av hantering och omhändertagande av kvicksilver var en avgörande faktor för projektets framgång. Reconsil sysselsatte upp till sju personer i egen regi under nedläggningsprojektet. I tillägg arbetsledde vi cirka 50 entreprenörer under projektets gång. Efter rivningen har Reconsil fortsatt som operationellt ansvariga för fastigheten vilket bland annat innebär miljöprovtagning och projektering för sluttäckning av industrideponi.

Tekniska fakta

• Skrotning och återvinning av
ca 6 000 ton metall
• Rivning och omhändertagande av ca 30 000 ton rivningsmassor, varav ca 14 600 ton kvicksilverkontaminerat
• Omhändertagande av ca 1,2 ton flytande, metalliskt kvicksilver

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@reconsil.se

Fler projekt