Rivningsarbete vid Borealis i Stenungsund

Under 2014 och 2015 var Reconsil projektledare för rivningen av gamla HTBA-fabriken vid Borealis Polyetenanläggning i Stenungsund. Uppdraget utfördes genom AF Decom, en del av den norska koncernen AF Gruppen. Projektet tilldelades utmärkelsen ”Bästa Projekt” i kategorin Hälsa, Säkerhet och Miljö av kunden Borealis. Vi är särskilt stolta över ett erkännande i denna kategori med tanke på att rivningsarbetet utfördes i EX-klassad miljö och i omedelbar närhet av pågående drift.

Tekniska fakta

• Total mängd rivningsmassor ca 25 250 ton varav:
– 7 250 ton krossades och återanvändes
– 1 400 ton farligt avfall
• Skrotning och återvinning av ca 4 700 ton metall

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@reconsil.se

Fler projekt