Rengöring och sanering av Akzo Nobel Industrial Finishes i Gamleby

2016 fick Reconsil uppdraget av Akzo Nobel Industrial Finishes AB att utföra en större entreprenad vid den nedlagda färgfabriken i Gamleby. Projektet innefattade rengöring och omhändertagande av kemikalier i rörsystem och processutrustning. Detta moment utfördes i samarbete med Waterjet Entreprenad i Karlstad. Vidare har all processutrustning demonterats för återanvändning eller återvinning. Projektet har sysselsatt ett tiotal medarbetare och underentreprenörer.

Tekniska fakta

• 112 stycken råvaru- och produkttankar
• Ca 2 mil rörledningar
• Rengöring av all produktionsutrustning med ca 60 m3 spol- och tvättvatten.
• Återvinning av cirka 500 ton metallskrot.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@reconsil.se

Fler projekt