Operationellt ansvar vid nedläggning av Akzo Nobel Pulp & Paper Chemicals i Trollhättan

Reconsil har sedan nedläggningen 2013 varit operationellt ansvariga för Akzo Nobels nedlagda kemifabrik i Trollhättan. Arbetsuppgifterna har bland annat varit relaterade till skalskydd och säkerhet, inventering och provtagning, demontering och flytt av utrustning samt ombyggnation av elsystem

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@reconsil.se

Fler projekt