Nedläggningsprojekt för Akzo Nobel Pulp & Paper Chemicals i Borås

Reconsil har sedan nedläggningen 2013 varit operationellt ansvariga för Akzo Nobels nedlagda kemifabrik i Borås. Arbetsuppgifterna har bland annat varit relaterade till skalskydd och säkerhet, inventering och provtagning, demontering och flytt av utrustning, myndighetskontakter och teknisk konsultation i samband med försäljningsprospekt.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@reconsil.se

Fler projekt