Bistånd vid försäljning efter nedläggningsbeslut av Akzo Nobel Pulp & Paper Chemicals i Joutseno

Efter Akzo Nobels nedläggning av fabriken i Joutseno, Finland, fick Reconsil uppdraget att genomföra en inspektion och sammanställa underlag inför försäljningen. Uppdraget innebar platsbesök och genomgång av teknisk och administrativ status. Även kontraktsmässiga åtaganden undersöktes. Arbetet resulterade i en konkret rapport med åtgärdsförslag vilka genomfördes innan försäljningen av fastigheten slutfördes.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@reconsil.se

Fler projekt