Sedan 2011 har vi på Reconsil tagit hand om våra kunders projekt och utmaningar i samband med nedläggning av industriverksamhet. Vi har alltid låtit projektens målbeskrivning styra omfattningen av vårt arbete, utan att begränsa oss på förhand. Kanske är det vår bakgrund som beställare av projekt, tjänster
och utförande som gör att vi vet hur Ni vill att Era leverantörer ska agera och uppföra sig. Efter lång tjänst i ledande ställningar inom processindustrin (Akzo Nobel) fick vi praktisk erfarenhet av en nedläggning och vilka behov av resurser och kunskap som uppstår. Kort sagt: vi vet hur man gör.

Marcus Gustafsson | Managing Director/Ägare

Bakgrund som maskiningenjör och sjökaptensexamen vid Chalmers. Mellan 1993–2001 i olika befattningar och fartygstyper till sjöss. Avslutade karriären som överstyrman på kemikalietanker. Anställd av Akzo Nobel Industrial Chemicals från 2001 som Underhållschef och Fabrikschef vid MCA-fabriken. VD-position 2007–2010. Startade därefter Reconsil AB 2011.

Anders Ljungberg | Project Manager/Ägare

Bakgrund från Tekniskt gymnasium därefter anställning vid Akzo Nobel Industrial Chemicals från 1988 som bla skiftledare och underhållschef vid Klorfabriken. Tillträdde 2006 som Underhållschef för Akzo Nobels anläggning på Skoghall. Startade därefter Reconsil AB 2011.