Vi har alltid ett övergripande
ansvar i samband med nedläggningar
av industriverksamheter,
oavsett projektens omfattning.
Med vår erfarenhet från processindustrin
vet vi vad som krävs av en tjänsteleverantör.